دامنه رند مکاتیب دات آی آر جهت راه اندازی سایت پیام رسان شبیه تلگرام موجود است | makatib.ir

لطفا از طریق پلهای ارتباطی با بنده تماس گرفته شود

مکاتیب در لغت به معنای نامه ها می باشد و بسیار مناسب پیام رسان است.